Col·lecció Blaquerna

This language version doesn't exist

La Col·lecció Blaquerna és dedicada a la publicació d’estudis sobre Ramon Llull i el lul·lisme i sobre els contextos culturals en què es produeixen ambdós fenòmens. És una acció del Programa Blaquerna d’Estudis Lul·lians que impulsen la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona.

Consell Assessor

Sadurní Martí (Universitat de Girona), Tomàs Martínez (Universitat Jaume I, Castelló), Josep Pujol Gómez (Universitat Autònoma de Barcelona), Viola Tenge-Wolf (Raimundus-Lullus-Institut), Marta M. Romano (Oficina di Studi Medievali, Palerm), Jordi Gayà (Maioricensis Schola Lullistica).

Consell Editor

Maria I. Ripoll (Universitat de les Illes Balears) (secretària), Joan Santanach (Universitat de Barcelona), Lluís Cifuentes (Universitat de Barcelona). Pere Rosselló (Universitat de les Illes Balears), Albert Soler (Universitat de Barcelona) (directors).