Què fem

This language version doesn't exist

La finalitat d'Edicions UIB és la producció, gestió i promoció de les edicions generades per la institució universitària. Ho fa al voltant de les col.leccions i les revistes científiques amb la doble responsabilitat de difondre els coneixements sorgits en el si de la Universitat i proporcionar materials propis per a la tasca docent.

Aquesta activitat es desenvolupa tant en l'àmbit de la investigació especialitzada com el de la divulgació. La voluntat d'arribar d'una manera eficient a tots els sectors fa que Edicions UIB col·labori també amb altres editorials.

La tasca editorial actual engloba l'ús d'eines informàtiques i tecnologies de la informació. Ara Edicions UIB avança en l'edició digital i aprofundeix el seu projecte integrant al màxim les diverses instàncies que intervenen en el procés de difusió del coneixement.