Els Mapes murals de Mallorca. De Landaeta, del canonge Despuig i un anònim

This language version doesn't exist

Documents referits a l'obra dels Mapes murals de Mallorca