Estructura i personal

This language version doesn't exist

Direcció
Jerònia Lladó Vich

Editor. Director tècnic
Joan Vives Riera
<www.linkedin.com/in/joan-vives-riera-43ab5a16>
 

Revisió i correcció
Gabriel Camps i Moranta

Maquetació
Joana Salom Moyà

Administració i vendes
Carolina Estapé Pujol

Distribució 
Joan Alcover Llinàs