Informació

This language version doesn't exist

Abans de publicar un llibre a Edicions UIB és preceptiva la signatura d'un contracte d'edició. Per això, una vegada que el Consell d'Edició hagi aprovat l'obra per a la pertinent publicació, l'autor haurà d'emplenar els documents 1 i 2 i lliurar-los signats a les oficines d'Edicions UIB. Edicions UIB no publicarà cap llibre sense comptar prèviament amb aquests documents degudament emplenats.

S'han d'entregar tantes còpies del contracte com autors hi constin, més una. I s'han de signar tots els fulls.

L'autor pot renunciar al cobrament dels drets d'autor i permutar-lo pel 10% del total d'exemplars editats. Per a això haurà de signar i lliurar el document número 3
una vegada publicada l'obra.

 

Related documents